Ze względu na ograniczenia COVID, w 2021 r. planowane są już tylko 2 seminaria z zakresu Ving Tsun kuen – w dniach 13-14 listopada i 18-19 grudnia. Staże odbędą w ośrodku E.S.A.V.T. przy ul. Smyczkowej 5/7 sala G 8 w Warszawie. Zaprzaszam - dr Janusz Szymankiewicz
W październiku 2021 roku obchodzimy 128 rocznicę urodzin Wielkiego Mistrza Ving Tsun kungfu Yip Man'a (葉問). Z datą urodzenia mistrza wiążą się pewne nieścisłości. Jedne źródła podają, że jest to 1 dzień miesiąca, inne że 10 albo 14. Nie mniej powszechnie przyjmuje się, że miesiącem w którym Yip Man przyszedł na świat jest październik 1893 roku. Pamiętajmy, że przełom XIX i XX wieku był okresem politycznej zawieruchy wynikającej z degradacji rządów Qing. Z tego powodu często dochodziło do utraty archiwów miejskich, co utrudniało odtwarzanie danych osobowych. W wielu przypadkach niektóre indywidualne rocznice związane z wydarzeniami życia prywatnego, jak daty urodzin mogły opierać się jedynie na domniemaniu.

Pojawiające się na rynku nowe technologie przetwarzania starych i poniszczonych zdjęć sprawiają, że możemy odkrywać je na nowo. Jest to cenne zwłaszcza wobec obrazów sięgających wstecz początków fotografii. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu komputerowemu możemy odtwarzać dawne czasy z dokładnością epoki. Zmieniać rysy postaci i nadawać im nową formę. Przykładem jest portret mistrza Yuen Chai Wana ze stylu Wing Chun, u którego nie zawsze gościł uśmiech. Widząc potrzebę pracy w tym nowym, dynamicznym środowisku cyfrowym zauważamy, że zmienia ono jakość historycznego przekazu na lepszy. Z tego też powodu od 2021 roku poszerzamy swoją działalność o pracownię rekonstrukcji fotograficznej.

W 2019 roku Sifu Tang Chun Pak zlecił pracowni w Foshan wykonanie figury opartej na kilku starych filmach przedstawiających Wielkiego Mistrza Weng Chun (永春拳) Tang Yik'a (鄧奕). Artysta plastyk Pan Fen Lin (潘汾淋) wykonał limitowaną edycję 20 egzemplarzy. Dziesięć z nich wzięło udział w ceremonii buddyjskiej „Otwarcia Oczu” na terenie świątyni Fei Loi (飛來寺) w Chinach, którą odprawił opat Yan Kuo. Zdjęcie przedstawia jedną z figur. Publikacja za zgodą autora z dnia 17-08-2021 r. na podstawie danych otrzymanych od Sifu Tang'a. Warto wspomnieć, że w Fei Loi przebywali niegdyś pierwszy, trzeci i szósty patriarcha Ch'an w Chinach, Da Mo, Seng Tsan i Huei Neng, stąd też jej nieformalna nazwa Południowy Shaolin.

W dniach 10-17 lipca 2021 roku na terenie Uroczyska Deresze położonego w strefie ciszy i spokoju, pomiędzy Olsztynem a Szczytnem, odbył się letni obóz szkoleniowy Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z formami Feng Mo Gun, Ba Duan Jin, Feng Bai Liu oraz powtórzyć formę starego stylu Yang Tai Chi Chuan pochodzącą od mistrzyni Fu Shen Lam z Szanghaju. Stowarzyszenie uruchomiło też własny profil w mediach społecznościowych Facebook oraz stronę internetową kungfu.gdyniapozarzadowa.pl - gdzie można zapoznać się z regulaminem, działalnością oraz publikacjami dotyczącymi klasztoru Shaolin, Qigong i tradycyjnego wushu.

Próbę odtworzenia wizerunku legendarnego nauczyciela Zhi Shan Ch'an Shi „至善 禪師” (inne pisownie: Chi Shim, Chi Sim, Chi Sin, Jee Shin) podjęli z serca, obecny opat świątyni Fei Loi „飛來寺” Yan Kuo, oraz mistrzowie Weng Chun - Tang Chun Pak i Tam Kit Hung. Projekt i wizerunek w obecnej postaci zostały zatwierdzone przez opata Yan Kuo i na jego podstawie zbudowano symboliczną statuę Zhi Shan'a, która została przekazana świątyni Fei Loi, będącej niegdyś schronieniem dla bojowników niepodległościowych. Niektóre opinie sytuują Południowy Shaolin właśnie w świątyni Fei Loi, a jednym z jego opatów miał być Zhi Shan. Badanie historii trwa nadal ...